• suomi
  • english
+ 34 952 468 627
Palvelemme 24h / 365 vrk

VOKRASOPIMUSEHDOT

VOKRASOPIMUSEHDOT

1. AUTON KÄYTTÖ

Autoa saa ajaa ainostaan virallisilla päällystetyillä teillä. Auton käyttö muun tyyppisillä/päällystämättömillä teillä onehdottomasti kiellettyä ja kaiken vakuutussuojan ulkopuolella. Lisäkuljettajat. Vuokraaja voi ainoastaan lisätä ennalta sovitut lisäkuljettajat vuokrasopimukseen. Kaikkien kuljettajien tulee olla 23 vuotta täyttäneitä, ja vähintään kolmen vuoden ajokokemuksella.. Kansainvälinen käyttö. Autoa saa ajaa vain Espanjan mantereen alueella, jollei Autokatti ole myöntänyt kirjallista lupaa auton käyttöön Espanjan rajojen ulkopuolella. Auton pysäköitynä ollessa on tarkistettava, että auto on lukittu ja ikkunat ovat suljetut. Avoauton katon tulee olla aina suljettu auton pysäköitynä ollessa.

Auto tulee palauttaa vähintään samalla polttoainemäärällä kuin luovutuksen yhteydessä. Mikäli auto palautetaan pienemmällä polttoainemäärällä, Autokatti veloittaa puuttuvan polttoaineen sekä 10 euron tankkausmaksun.

2. VASTUUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraajan perusomavastuu. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a) mistä tahansa autolle sekä sen varusteille tapahtuneesta vahingosta.

b) kaikesta autosta, tai sen varusteista varastetuista osista.

Vuokraajan omavastuun poistaminen. Vuokraaja voi poistaa vakuutuksen omavastuun erillisellä poistomaksulla. Omavastuun poisto ei kuitenkaan kata seuraavia tai niihin rinnastettavista syistä aiheutavia vahinkoja:

-Ajaminen virallisten päällystetyiden maanteiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon

-Tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot

-Väärän polttoaineen käyttäminen

-Auton pysäköinti ovia lukitsematta/ikkunoita sulkematta

-Ajaminen puolityhjällä/rikkoutuneella renkaalla

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta. Jos autolle tai AutoKatille aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen alaisena tai rikolliseen tarkoitukseen, vuokraaja on velvollinen korvaamaan AutoKatille aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

3. VUOKRAAJAN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos Autokatti saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingonaiheuttajalta.

4. SAKOT

Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneet sakot, pysäköinti-ja pysäköintivirhemaksut, myös lisäkuljettajien osalta.

5. VUORAAJAN TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSESSA

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään auton hansikaslokerossa olevalla eurooppalaisella vahinkoilmoituslomakkeella. Vahinkoilmoituslomake tulee täyttää tarkasti ja täydellisesti kummankin osapuolen toimesta mukaan luettuina todistajat (jos niitä on) ja piirtää kuva huolellisesti, merkiten selvästi kumpi osapuoli on vahingon aiheuttaja. Mikäli on kyseessä henkilövahinkoja tai syyllisyyskysymys on epäselvä, on tässä tilanteessa aina kutsuttava poliisi paikalle.

Autokatti perii vuokraajalta omavastuusumman aina, ja palauttaa sen mikäli saa korvauksen vastapuolen vakuutusyhtiöltä. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava AutoKatille autossa ilmenneestä viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille ja toimitettava AutoKatille kopio varkausilmoituksesta(denuncia). Jos vuokraaja laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle kaikista syntyneistä vahingoista.

6. AUTON PALAUTTAMINEN

Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palausajan tai –paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava AutoKatin kanssa.

7. VUOKRA

Vuokravuorokausi on 24 tuntia. Ylimenevästä tunnista menee 1/2 vrk:n hinta, ja 3 ylimenevästä tunnista koko 1 vrk:n hinta.

8. GENERAL CONDITIONS FOR ONLINE RESERVATIONS FOR CAR HIRE.

Online booking services are intended to reserve a hire car and / or electronic hiring of our services and products. The use of these services implies the full and unreserved acceptance and validity of each and every one of the terms or conditions set forth herein:

Procedure: To use the service the user will receive a confirmation email in which the details of your purchase order will be included.

Guarantee: The reservation is confirmed and guaranteed by credit card.

Booking cancellation policy: In case of cancellation in the 24 hours prior to the reservation, no cancellation fee is charged. Within 24 hours of the reservation start time and in case of "no show" a Service Fee of 5€ may be charged.